ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนบพิตำ


โรงเรียนเบญจมราชทิศ ยินต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนนบพิตำวิทยา เข้าศึกษาดูงานและหลักสูตร
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP)

วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔