ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
สามารถทำคะแนน O-net ได้อย่างยอดเยี่ยม