ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ SMTP

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.พ. 66 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ SMTP 2023 นักเรียน ม.1-2-3 จำนวน 358 คนเวลา 07.30-16.30 น. ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ