ผู้อำนวยการณัฐวุฒิแสดงความยินดีแก่คุณครูวรัญญา พละคช ในการรับตำแหน่งผู้ประสานงานคนใหม่

ผู้อำนวยการณัฐวุฒิได้ทำการมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์ ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ SMTP พร้อมกล่าวในนามฝ่ายบริหารคณะครู โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนที่ร่วมรับประโยชน์และสิ่งดีๆจากคุณครู ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณคุณครูเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการณัฐวุฒิทำการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณครูวรัญญา พละคช ในการรับตำแหน่งผู้ประสานงานคนใหม่ พร้อมให้ข้อคิดหลักคิดของตนเองที่ใช้มาตลอดในการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนอีกด้วย