รายงานปัญหาคอมพิวเตอร์

เริ่มบันทึกตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

วันที่แจ้งซ่อม สถานะ (วันที่บำรุงรักษา) สถานที่ รายงานปัญหา ผู้แจ้งซ่อม
21/12/2563
เรียบร้อย ลงวินโดวส์ใหม่ (22/12/2563)
725
คอมพิวเตอร์ทำงานช้าผิดปกติ
ครูอุษณีย์ ศิริสานต์
21/12/2563
เรียบร้อย ลงวินโดวส์ใหม่ (22/12/2563)
721
none activate windows
ครูสมพร
22/12/2563
เรียบร้อย สลับสายสัญญาณ (22/12/2563)
743
โปรเจ็คเตอร์ไม่พบสัญญาณภาพ
T.JAMIE
22/12/2563
เรียบร้อย เปลี่ยนสายสัญญาณ (23/12/2563)
725
ปัญหาสายสัญญาณ VGA จากคอมพิวเตอร์
ครูอุษณีย์
23/12/2563
รับแจ้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ห้องเรียนชั้น 4
Switching Internet เสื่อมสภาพ
ครูวิว
23/12/2563
เรียบร้อย ลงวินโดวส์ใหม่ (23/12/2563)
726
บำรุงรักษาตามรอบปกติ
IT SUPPORT
28/12/2563
เรียบร้อย ช่างเข้าดำเนินการติดตั้ง (28/12/2563)
725 / 727 / 747
OUTLET XLR หลวม
IT SUPPORT
28/12/2563
เรียบร้อย ติดตั้งเครื่อง (28/12/2563)
731
เครื่องเสีย ส่งเคลมประกัน
IT SUPPORT
29/12/2563
รับแจ้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
744
การปรับค่าเครื่องเสียงไม่ปกติ
ครูผิน
30/12/2563
เรียบร้อย ลงวินโดวส์ใหม่ (30/12/2563)
747
คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้
ครูธนกร

ประวัติการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

sync, ปรับปรุง ไอคอน  เดือนธันวาคม 2563

sync, ปรับปรุง ไอคอน  เดือนมกราคม 2564