มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน SMTP ที่คว้ารางวัลกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่คว้ารางวัลกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 ของ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMTP)

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) ที่บริเวณลานเข้าแถว มีการจัดมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMTP) โดยมีรองผู้อำนวยการนายดุสิต คงจันทร์ เป็นผู้มอบพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน