กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์บังคับมือ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 – 17.30 น.

ณ ห้องประชุมประดู่แดง – หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ