มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาสตร์

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาสตร์

วันนี้ (7 กันยายน 2566) หลังเสร็จสิ้นพิธีการหน้าเสาธง ผู้อำนวยการณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาสตร์