การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Chou Dr.Jun Iio และ Dr.Shigenori wakabayashi โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Chou Dr.Jun Iio และ Dr.Shigenori wakabayashi โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยท่านผู้อำนวยการ ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ท่านรองฯคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ คุณครูอรศรี สุราราช คุณครูวรัญญา พละคช Teacher Joe คณะคุณครูและตัวแทนนักเรียนโครงการ SMTP ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิจัย SMILE Project เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนนานาชาติ