นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกลุ่มไลน์

ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามการจัดห้องเรียน


นักเรียนที่เข้ากลุ่มแล้ว ให้รายงานตัวด้วยนะครับ
—————————————————-
ชื่อ – นามสกุล : ….
ชื่อเล่น : ….
จบ ป.6 จากโรงเรียน : ….
สอบเข้าได้ลำดับที่ : ….