SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

📷 ภาพกิจกรรม

📢 ข่าวสารนักเรียน

24 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/SMTP/SMTE
6 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดวันกิจกรรม 2567
3 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)
31 มกราคม 2567 รูปถ่ายนักเรียน ม.3 SMTP 2567
14 มกราคม 2567 มีกิจกรรมจิตอาสา(การให้ทานไฟ) 2567
5 มกราคม 2567 กิจกรรมค่ายบูรณาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP
4 มกราคม 2567 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31
21 ตุลาคม 2566 กรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6 ตุลาคม 2566 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
25 กันยายน 2566 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

18 ตุลาคม 2565 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ร่วมแสดงความยินดีแก่นางภารดี สุขอนันต์
3 สิงหาคม 2565 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศพบครู โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ครั้งที่ 1/2565
18 กุมภาพันธ์ 2565 แนะนำโครงการ SMTP (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
30 พฤศจิกายน 2564 ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนบพิตำ
19 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.ต้น (20 ตุลาคม 2564)
28 กันยายน 2564 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.3 โครงการ SMTP
13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP
23 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%

บริการนักเรียนบริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1