SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

📷 ภาพกิจกรรม

📢 ข่าวสารนักเรียน

28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงและพลังงานทดแทน
9 พฤศจิกายน 2565 SKILLBOX E-Library เปิดให้บริการอ่าน “อีบุ๊คลิขสิทธิ์” ฟรี!
18 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการณัฐวุฒิแสดงความยินดีแก่คุณครูวรัญญา พละคช ในการรับตำแหน่งผู้ประสานงานคนใหม่
30 กันยายน 2565 กิจกรรมค่ายไมโครคอนโทรลเลอร์และนวัตกรรมอัจฉริยะ
25 กันยายน 2565 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.2 SMTP
25 กันยายน 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน ม.3 SMTP
13 กันยายน 2565 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่ง ม.2 2565
9 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสร้างบ้านปูบ้านปลา ฟื้นฟูป่าชายเลน 2565
3 สิงหาคม 2565 ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.3 SMTP 2565

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

18 ตุลาคม 2565 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ร่วมแสดงความยินดีแก่นางภารดี สุขอนันต์
3 สิงหาคม 2565 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศพบครู โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ครั้งที่ 1/2565
18 กุมภาพันธ์ 2565 แนะนำโครงการ SMTP (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
30 พฤศจิกายน 2564 ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนบพิตำ
19 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.ต้น (20 ตุลาคม 2564)
28 กันยายน 2564 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.3 โครงการ SMTP
13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 รายชื่อนักเรียน(เรียนซ่อมเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1