SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

📷 ภาพกิจกรรม

📢 ข่าวสารนักเรียน

18 กุมภาพันธ์ 2565 แนะนำโครงการ SMTP (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
30 พฤศจิกายน 2564 ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนบพิตำ
19 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.ต้น (20 ตุลาคม 2564)
28 กันยายน 2564 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.3 โครงการ SMTP
13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 รายชื่อนักเรียน(เรียนซ่อมเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP
23 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%
18 เมษายน 2564 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2564

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

18 กุมภาพันธ์ 2565 แนะนำโครงการ SMTP (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
30 พฤศจิกายน 2564 ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนบพิตำ
19 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.ต้น (20 ตุลาคม 2564)
28 กันยายน 2564 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.3 โครงการ SMTP
13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 รายชื่อนักเรียน(เรียนซ่อมเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP
23 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%
18 เมษายน 2564 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2564

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการ

ข่าวสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1